سفارش تبلیغ
صبا ویژن
محبّت به زنان، از اخلاق پیامبران ـ درودهای خداوند بر آنان باد ـ است . [امام صادق علیه السلام]

اندیشه توانگر

عبارات شفا بخش

 

هرگاه در زندگی آکنده از شکست و نومیدی و خطر شدید ، لحظه ای  بیدار کردن و فعال  ساختن خودتان نوعی شفا محسوب می شود ، در این هنگام به تجربه هایی که دلسردتان می کند نگاه نکنید و به تاکید بگویید :

 «  من هستم  »

این عبارت دارای اقتداری شگفت و شگرف است . هر چه را رویائی و دلپذیر می دانید ، این عبارت می تواند آن را آزاد و رها سازد . زیرا عبارت « من هستم » ، فطرت الهی شما را برمی انگیزد و بیدار می کند . و در وجودتان نوری را بیدار می کند که هر چه تاریکی را پس می زند . دانشمندان به ما می گویند که در کانون هر یاخته تن و مرکز هر اتم ، نور وجود  دارد . وقتی ذهن آدمی آن نور را دریابد و بگسترد ، هر چه بیماری و افسردگی و آشفتگی و ناهماهنگی وجود داشته باشد ، از بین می رود .

وقتی عبارت « من هستم » را به صورتی مثبت و تعالی بخش به کار می برید ، اقتدارش ، راه رسیدن به موهبتتان را هموار می کند و همه موانع را از سر راه بر می دارد و همه درها را به رویتان می گشاید و شما را به سوی هدفتان هدایت می کند . هرگاه به عبارت    « من هستم » می اندیشید یا آن را احساس می کنید ، دستگیرۀ اقتدار را می چرخانید ، هرگاه عبارت « من هستم »  را به زبان می آورید ، نیروی پویایی را به جریان می اندازید که برایتان ثمرات دلخواه خواهد آفرید . این نیروی پویا جز ایجاد آنچه به آن متصل می سازید چاره و اختیاری ندارد ، پس مراقب باشید که چه کلماتی را به آن وصل می کنید . اگر بگویید : « من بیمار هستم » یا « من ضعیف هستم » یا « من میانسال هستم » یا « من در حا پیر شدن هستم » یا « من دلسرد هستم » یا « من شکست خورده هستم » ، نیرویی را به جریان می اندازید که دقیقاً همان نتایج و تجربه ها را خواهید آفرید .

اگر در این لحظه ذهنتان به سمتی می رود که می خواهد این حقیقت را انکار کند ویا به نظرتان مضحک و باور نکردنی می آید که تکرار عبارت « من هستم » به صدای بلند و به طرزی مثت ، موجب تجلی موهبت به زبان آمده و یا  کامیابی و تندرستی و شادمانی می شود ، حتماً اقتدار و قدرت این عبارت را امتحان کنید .

در اتاقی آرام ، تنها بنشینید و چشمانتان را ببندید و توجهتان را به درونتان معطوف کنید و بارها در دلتان بگویید : « من هستم » چندی نخواهد گذشت که در درونتان قدرتی بی سابقه را احساس خواهید کرد : قدرت غلبه یافتن و قدرت انجام رساندن و قدرت توفیق در هر کار و قدرت برانگیختن سلامت و سرزندگی و قدرت هر آنچه که باید توسط شما صورت بگیرد . دست کم مدت یک هفته مدام تکرار کنید : « من هستم » و البته « من هستم » شما باید به سوی وروی نیکی باشد ، تا از ثمرات شگفت آن به وجد بیایید .

هر شب پیش از خواب ، ذهناً یا با صدای بلند بگویید :

« من سالم و نیرومند و سرزنده هستم »

                                           « من زیبا و آرام و متوازن هستم »

                                                                            « من جاودانه و جوان و شاداب هستم »

                                                                                                                       « من شاد و خوشبخت و آزاد هستم »

« من هر روز صبح سرشار از انرژی و نشاط و نیرویی تابناک بیدار می شوم و سرشار از قدرتم و هر کاری را می توانم انجام بدهم . »

 دیگران با استفاده از این قاعده و فرآیند ساده توانسته اند بر مشکلات خود فایق آیند . دلیلی ندارد که شما نتوانید ! اگر فکر می کنید این امر واقعیت ندارد می توانید معکوس آن را امتحان کنید . یعنی بارها بگویید : « من شکست خورده هستم . من ناکام هستم . من بد بخت هستم » تا ببینید چه زود احساسی وحشتناک پیدا می کنید و چه زود امورتان نامنظم می شوند . حال آنکه اگر با پافشاری و پشتکار اصرار ورزید : « من موفق هستم . من کامروا هستم . من شاد و خوشبخت هستم . » متوجه خواهید شد که رویدادهای زندگیتان در آن مسیر حرکت خواهد کرد .

*** انتخاب با شماست ***

 
مـرجـان ::: شنبه 86/4/30::: ساعت 9:5 عصر

 
لیست کل یادداشت های این وبلاگ